android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

24/3/17. Chia buồn cùng gia đình Bà Cố Maria Tạ Thị Riềm (Hảo)

24/3/17. Chia buồn cùng gia đình Bà Cố Maria Tạ Thị Riềm (Hảo)

Được tin bà cố Maria Tạ Thị Riềm (Cố Hảo)

 

Là thân mẫu của hai Linh mục Phạm Đình Hiện Dòng Truyền giáo Hòa Lan và

Linh mục Phạm Đình Hiền Chánh xứ Ngọc Lâm, GP Xuân Lộc.

Đã được Chúa gọi về lúc 9.25 Ngày 23/7/2017 tại Giáo xứ Bùi Chu.

Hưởng thọ 84 tuổi.

Ban Biên Tập Bùi Chu Mến Yêu xin chia buồn cùng hai Linh mục Phạm Đình Hiện và Phạm Đình Hiền cùng tang gia và tang quyến.

Nguyện xin Chúa thương đón nhận linh hồn Bà Cố Maria vào vương quốc nước trời hưởng vinh phúc đời đời.

Ban Biên Tập Bùi Chu Mến Yêu Thành kính chia buồn. 

 

| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net