android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

13/5/19. Chia buồn cùng gia đình ông Phạm Văn Khanh

13/5/19. Chia buồn cùng gia đình ông Giuse Phạm Văn Khanh

 

 

Được tin ông Giuse Phạm Văn Khanh

(Là chồng bà Đoàn Thị Loan)

Qua đời Ngày 10/5/2019

Tại Melbourne Australia

Xin chia buồn cùng bà Đoàn Thị Loan và gia đình

Nguyện xin Thiên Chúa nâng đỡ ủi an gia đình, và thương đón nhận Linh hồn Giuse Phạm Văn Khanh sớm về hưởng vinh phúc trên Thiên Quốc.

Đồng hương Bùi Chu

Gia đình Trần Văn Minh

Thành thật chia buồn 

 

| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net