android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Tên

Mật khẩu

Nhớ luôn
Quên mật khẩu
Chưa là thành viên? Hãy đăng ký!

Lượt người truy cập

 

Về đặt tên đường ở giáo xứ Bùi chu

8:5GMT+7, ngày 18 tháng 8 năm 2005

Khi còn ở Việt nam ,thấy Bùi chu đất rộng người đông tôi có gợi ý là nên đặt tên đường với một số người nhưng bị trả lời bằng con mắt  lạ lung và cho là “ bày đặt”,thậm chí có người còn có cái nhìn cho là “khác thường” .Nhân có trang web Bùi chu gợi ý về việc này tôi xin có mấy ý kiến :

-Chuyện đặt tên dường là một việc cần thiết cho một xã hội tiến bộ: địa bàn rộng ,dân đông ,có cả những người lạ đến ở chứ không phải là chỉ những người Bùi chu như xưa :quen biết nhau từ hồi ông cố rồi đến cha mẹ và lớp trẻ quen nhau từ hồi còn “mặc quần thủng đáy” cho đến lúc cùng “mài đũng quần trên ghế trường làng “…có tên đường sẽ dễ dàng cho việc liên lạc  bằng thư tín và thăm viếng nhau …

-Chuyện lấy tên ai đặt cho mỗi con đường mới là vấn đề : ở ngoài xã hội thì lấy tên các vị có công khai phá ,bảo vệ tổ quốc hoặc các vị anh hùng dân tộc…Còn ở giaó xứ Bùi chu chúng ta cũng nên lấy tên các vị sáng lập ,có công phục vụ giaó xứ hay các vị trưởng tộc khi mới đến khai phá Bùi chu năm 1954 như Lm .Lương tri Thức ,bô xứ Ngô quang Hy ,cụ trùm Am, cụ cố Đinh văn Phác ,cụ cố Vũ khắc Hiếu ,cụ cố Đinhviêt Báu,cụ cố Cao văn Thích ,cụ cố Đinh công Xước ,thầy giáo ý ,thầy giáo Lan ,thầy giaó Lung,cụ trùm Na…… 

-Trong xứ đạo tự nhiên không ai có uy tín bằng linh mục chánh xứ .Vậy nên nhờ Ngài thành lập một “hội đồng”gồm đủ mọi thành phần dân Chúa và nếu được có cả chính quyền ,những ngừời không cùng tôn giáo để xét duyệt và đặt tên đường (những người Bùi chu hiện định cư ở ngoại quốc chỉ nên có ý kiến chứ không nên tham gia …).Dĩ nhiên là sẽ có nhiều tranh luận và nếu có quá nhiều người muốn tên của ông bà cha mẹ đặt tên đường thì sẽ căt ngắn đường ra hay đặt tên thêm cho các đường  nhỏ ….vị nào ở khu nào thì nên đặt tên cho đường ở khu ấy hoặc đường nào gần chỗ các ngài trước đây đã sinh sống…còn nếu sợ tên có thể trùng với tên địa chỉ thì gọi tên đường bằng chức vụ như đuờng cụ Chánh A , đường cụ lang B , đường cụ trùm C , đường cụ phó D , đường thủ E , đường ,phần F , đường quản G……(hay thay vì gọi là đường thì gọi là phố ,ngõ …)

-Một điều lợi nữa là con cháu các vị sẽ sẵn sang đóng góp để sửa chữa con đường mang tên tổ tiên ,cha ông mình.

-Để cho về lâu dài nếu có phát sinh thêm sẽ có thể dễ dàng ,chúng ta nên thêm vào địa chỉ “mã số bưu điện “ như mỗi khu sẽ có một mã số sau đó mỗi con đường sẽ có một mã số chữ đi theo ,thí dụ : ở khu Bắc hợp sẽ có mã số 1954 , đường ô . Đinh viết A sẽ có mã số 1954AB , đường ô.Trần văn B sẽ có mã số 1954AC…thí dụ :  địa chỉ Nguyễn văn N , đường Đinh văn A 1954 AB ,Buì chu...một địa chỉ thí dụ : Ô. Đinh viết A , địa chỉ 10 đường Đinh văn B 1954AB Bùi chu.

-Khi đặt tên xong giáo xứ sẽ làm bảng tên đường cắm ở các giao điểm ,cây cắm phải bằng loại sắt không sét rỉ va bảng phải sơn cùng kích cỡ ,cùng màu sơn …và cuối cùng sẽ có một tờ bản đồ phát cho ỗi nhà hay bán rẻ để lấy tiền làm các việc trên ,hoặc kêu gọi các vị hảo tâm giúp đỡ.

        Trên đây chỉ là suy nghĩ cá nhân có thể chủ quan ,mong các vị cao minh từng sống ở Bùi chu cùng cho ý kiến .

                                                                                                          Đinh kim Đạt .

| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net