android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

Thơ Thái San.
7  NHỚ CHA KHÓC

Nước mắt khóc cha con đã hai lần.
Đượm mi trên bờ rào tuyến khi thân rộng vai dài.
Cha có dặn: thân bé con mẹ con cha.
Cả con vua con chúa, ra đi biền biệt.

Trong chiến trường nồi da xáo thịt hai miền.
Hai ngả không Hạng Vũ tất Lưu Bang.
Con không đỡ đần đền đáp.
Khóc lần hai cùng những  tiếng thực hư.

Giữa đám đông lạ lùng khi cha già khuất.
Quan tài đề huề không có dáng mẹ con.
Quẩn quẩn với lũ em vòng xa vòng gần.
Nhiều sự nhộn nhạo cho xong bổn phận.

Con tuổi dù bao nhiêu vẫn là đứa dại khờ.

(Nhân ngày nhớ ơn cha.)

| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net