android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

Xây Dựng Hội Thánh. (8-7-06)
Bài của Đức cha Bùi Tuần. Trích trong Vietcathonic.

Hôm nay tôi muốn nhân dịp này tâm sự với anh chị em về việc xây dựng Hội Thánh trong một họ đạo, trong một giáo hạt, trong một địa phận. Nhiều người nghĩ rằng để xây dựng Hội Thánh, việc cần hơn cả là xây dựng thánh đường, tổ chức các hội đoàn. Tôi nghĩ những việc đó cũng quan trọng nhưng không phải là việc cần thiết nhất. Mở Phúc Âm ra, nhất là Phúc Âm Thánh Matthêu, tôi thấy Đức Kitô xây dựng Hội Thánh bằng những yếu tố con người. Người để ý đến những thái độ tâm hồn sau đây, Người dùng những tâm hồn đó để xây dựng Hội thánh:
Thái độ thứ nhất đó là thái độ bé nhỏ. Người nói: “Nếu các con không trở nên giống như trẻ nhỏ, các con sẽ không vào được Nước Trời”. Để xây dựng Hội Thánh, Đức Kitô đòi mỗi người chúng ta dù ở chức vị nào, Giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân, mọi người đều phải giống như trẻ nhỏ. Tức là phải nhận biết mình nghèo nàn, hèn mọn trước mặt Chúa, và coi nhau như anh em cùng một Cha trên trời, biết cần đến mọi người và biết phục vụ mọi người.
Thái độ thứ hai là thái độ đón nhận. Đức Kitô dạy: “Ai đón nhận kẻ rốt hết đó là đón nhận chính Ta”. Với lời đó, Chúa dạy chúng ta phải biết đón nhận nhau, chấp nhận nhau và đặc biệt phải biết đón nhận những kẻ nghèo hèn, những kẻ yếu đuối, những kẻ dốt nát, những kẻ bị cuộc đời bỏ rơi. Giống như Cha trên trời, yêu thương tất cả, đón nhận tất cả.
Thái độ thứ ba là thái độ tìm kiếm. Đức Kitô nói đến đàn chiên 100 con, nếu chỉ một con đi lạc cũng phải tìm nó trở về, khi đã thấy nó, phải vác nó trên vai, về ăn mừng. Chúa quả quyết, tất cả trên trời đều vui mừng vì có một người đi lạc đã trở về. Đó là thái độ của một người cha giàu lòng thương xót đi tìm con của mình đi lạc.
Thái độ thứ bốn là thái độ sửa lỗi. Đức Kitô dạy: “Nếu trong cộng đoàn có ai sai lỗi thì bắt đầu phải sửa lỗi nhau kín đáo, rồi sao đó sửa nhau trong nhóm. Sau cùng mới đưa ra công khai trong cộng đoàn, nhưng luôn luôn với lòng kính trọng và tế nhị”. Cũng như Đức Kitô bây giờ đây đang nhìn thấy chúng ta, người lỗi này, người tội khác. Nhưng Đức Kitô rất tế nhị, rất kính trọng chúng ta, không làm mất thanh danh chúng ta.
Rồi thái độ thứ năm là thái độ tha thứ. Đức Kitô luôn luôn nhắc đến sự tha thứ: “Khi đến dâng lễ chợt nhớ mình còn bất hoà với ai, hãy trở về làm hoà rồi đến dâng lễ sau”. Không phải tha thứ mỗi ngày bảy lần, mà bảy mươi lần bảy. Nghĩa là vẫn thương xót tha thứ. Đó chính là thái độ xót thương, bao dung của Cha trên trời.
Và sau cùng là thái độ cầu nguyện chung. Đức Kitô nói: “Nếu trong anh chị em có hai người họp nhau cùng cầu nguyện thì Cha ở giữa các con”. Và Chúa hứa: “Cha sẽ ở với chúng con mọi ngày cho đến tận thế”.
Chúa thương xót những người cậy tin vào Chúa. Và như bài Phúc Âm hôm nay cho thấy, Chúa hứa với những người quyết tâm theo Đức Kitô, chọn Đức Kitô là đường, nhận Đức Kitô là sự sống, là Đấng cứu độ, và dấn thân tuyệt đối cho Đức Kitô, thì những kẻ đó sẽ được Chúa đưa vào Nước Trời.
Với sáu thái độ trên đây, Chúa xây dựng Hội Thánh. Chúa dùng những tâm hồn đó như những dụng cụ để xây dựng Hội Thánh. Chúa dùng những chiều sâu ấy như những dây để ràng buộc Hội Thánh cho bền vững. Tôi nghĩ rằng một họ đạo, một giáo phận cho dù có tự do, cho dù có quyền lực, cho dù có của cải, nhưng nếu thiếu những tâm hồn có chiều sâu và những thái độ tôi vừa kể, thì Hội Thánh được xây dựng sẽ vẫn mong manh. Trái lại, dù ở một địa phương nào thiếu tự do, thiếu tiền bạc, thiếu tổ chức, nhưng nếu Hội Thánh có những tâm hồn mang chiều sâu và những thái độ như tôi vừa nói: bé nhỏ, đón nhận, tha thứ, đi tìm kiếm, cầu nguyện thì Hội Thánh đó sẽ vững bền.
Ở trước mặt tôi đây, tôi đang nhìn thấy không những các em sắp chịu phép Thêm Sức, mà tất cả cộng đoàn chúng ta. Chúng ta tất cả là những người rất bé mọn trước mặt Chúa, là những người được Chúa đón nhận, mặc dầu chúng ta yếu đuối lỗi lầm. Chúng ta là những người Chúa đi tìm về, vì nhiều lần chúng ta đã lạc lối. Chúng ta là những người đã được Chúa sửa lỗi bằng những tế nhị, bằng những kính trọng. Chúng ta là những người được Chúa thứ tha rất nhiều lần. Chúng ta là những người được cộng đoàn cầu nguyện cho. Chúng ta hôm nay đã biết nhìn nhau như là những công trình của Chúa. Tôi nghĩ rằng Hội Thánh được xây dựng bởi những tâm hồn bé nhỏ, bởi những người yếu đuối được trở lại, bởi những người làm chứng về sự Chúa yêu thương mình mặc dầu mình không xứng đáng. Đấy mới là những người cộng tác với Chúa để xây dựng Hội Thánh tại một họ đạo, tại một địa phận, tại một Giáo Hội địa phương.
Trong thánh lễ này, chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa đã dùng chúng ta, những người tội lỗi, những người trở lại, những người yếu đuối như là những dụng cụ để xây dựng Hội Thánh và chúng ta quyết tâm trung thành với lời hứa và lời kêu gọi của Chúa. Amen.

| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net