android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

Bùi Chu chia thành hai ấp.

 Trụ sở Ấp Bùi Chu (hình Phạm Quang Tuyến.)

 

Sau nhiều ngày đồn đoán, cuối cùng, Ấp Bùi Chu đã chia hai.
Lấy Quốc lộ 1 làm lằn ra giới phân chia Bùi Chu ra làm hai ấp, các Thôn Đông Bình và Nam Hòa đứng tên của ấp cũ, còn hai thôn Bắc Hợp và Tây Lạc được đặt tên là Ấp An Chu.
Về lãnh đạo ông Lâm Văn Khái vẫn giữ chức trưởng ấp Bùi Chu và Ấp An Chu do ông Dư Hồng Thái làm trưởng ấp.

Giáo Làng. 

 
| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net