android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

Bùi Chu đã có thể dùng nước máy.

 Mỗi tuần một hình..

 

Cha xứ và các viên chức Giáo xứ Bùi Chu. 

 Như tin chúng tôi vừa nhận được, Bùi Chu đã có thể dùng nước máy do công ty cung cấp nước Thiên Tân cung cấp.

Trong ấp đã có những nhà nằm gần đường ống dẫn nước đã xin và được gắn đồng hồ tiêu thụ nước, cụ thể là những gia đình sống ở hai thôn Nam Hòa và Đông Bình.

Mấy lúc gần đây, nhiều nhà đã phải mướn người khoan giếng, đào giếng, nhưng nguồn nước giếng khoan, nước giếng đào không đủ tiêu chuẩn sử dụng, nhiễm phèn và tạp chất khác, do đó, nay nhờ có đường ống dẫn nước đi qua, và công ty cung cấp nước đồng ý cung cấp nước cho những hộ gia đình sống tại Bùi Chu được sử dụng nguồn nước của công ty, nên nhiều gia đình đã xin được sử dụng, như vậy Bùi Chu đã có nguồn nước cộng, giảm bớt những khó khăn trong việc sử dụng nước.

| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net