android mobil gas station locator huntington park mobile spy free download tamil songs divx yahoo stat tracker app android logiciel télécharger pc spy mobistealth monitoring software

Máy tính bảng Máy tính bảng giá rẻ

dao tao ke toan

| Chúc Mừng Cộng Đoàn | Tin tức | Thư đi, tin lại | Diễn đàn | Tâm tình | Giới thiệu | Góc vui cười. |
 

Home
Bùi Chu Ngày Nay
Bùi Chu Ngày Xưa
Những Người Đáng Nhớ
Kể Chuyện Ngày Xưa
Lịch sử Giáo Xứ Bùi Chu
Giáo Dục Con Cái
Sức Khỏe
Chúc Mừng
Chia Buồn
Trang Thơ
Sống Đạo Giữa Đời
Tin Mừng
Chuyện bốn phương
Trang đặc biệt.
Hình ảnh về Bùi chu
Tuổi trẻ hôm nay

 

Lượt người truy cập

 

Lễ khánh thành Nhà Giáo Lý và Mục vụ.

THIỆP MỜI

 

NHỜ HỒNG ÂN THIÊN CHÚA

QUA LỜI CẦU BẦU CỦA ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM BỔN MẠNG GIÁO XỨ VÀ THÁNH CẢ GIUSE

CÙNG SỰ GIÚP ĐỠ CỦA QUÝ VỊ ÂN NHÂN XA, GẦN.

CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ BÙI CHU.

Trân trọng kính mời…Qúi quan khách.…………….

Đến tham dự Thánh lễ tạ ơn Chúa. Kỷ niệm 53 năm thành lập giáo xứ Bùi Chu và Cầu phúc Bình an cho công việc xây dựng nhà giáo lý và nhà Mục Vụ.

Vào lúc 9 giờ chúa nhật ngày 25/11/2007.

Sau thánh lễ Kính mời quý cha, Qúy tu sĩ, Quý khách và cộng đồng giáo xứ dự liên hoan chung vui niềm vui vớI giáo xứ Bùi chu.

               Hợp thỉnh                                               TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI

           Linh mục chánh xứ                                        TM. BHG XỨ BÙI CHU

                                                                                     TRƯỞNG BAN

       Giu se ĐINH NAM HƯNG                          Giuse Trần Văn Phúc.

                    (ấn ký)

CHÚC MỪNG

THÁNH LỄ TẠ ƠN

XÂY DỰNG NHÀ GIÁO LÝ và MỤC VỤ GIÁO XỨ BÙI CHU

(Chúa nhật 25-11-2007)

“NGUYỆN XIN CHÚA TRẢ CÔNG BỘI HẬU CHO QUÝ VỊ ÂN NHÂN XA GẦN ĐÃ GIÚP ĐỠ CHÚNG CON HOÀN THÀNH NHÀ MỤC VỤ và GIÁO LÝ”

Chương trình

Mời toàn xứ và những ân nhân.

8 giờ 00:                           chuông hiệu.

28 giờ 30:                         Đón tiếp quý cha và quý khách.

9 giờ:                                Lễ tạ ơn.

10 giờ 30:                         tiệc liên hoan.

-Xin qúy cha mang lễ phục vàng

-Xin quý khách đeo phù hiệu

 

| Giới thiệu | Trang chủ | Tin tức | Nhắn tin | Diễn Đàn | Liên lạc |
Ban biên tập : Trần Văn Minh - Trưởng ban. Ngô trọng Đức - Phụ trách kỹ thuật
Trần Minh Cảnh – Biên tập viên Vũ Hùng Cường – Biên tập viên
Liên hệ :buichu@buichu.net